Disclaimer

  1. Healing is niet bedoeld om geneeskunde te vervangen, enkel om deze te complementeren. 
    Indien symptomen aanhouden of de klacht ernstig is, dient men onmiddellijk zelf een arts te raadplegen.
  2. Healers zijn geen artsen maar artsen kunnen wel healer zijn.
  3. Healers mogen geen medische diagnoses stellen.
  4. Healers mogen geen medicijnen of medische behandelingen voorschrijven.
  5. Healers mogen niet ingrijpen in voorgeschreven medicijnen en/of medische behandelingen.
  6. Healers zijn geenszins verantwoordelijk voor het verloop van medische trajecten.
  7. Healers moeten bij ernstige klachten direct doorverwijzen naar overige zorgverleners.